Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
21:47
3594 4535
Reposted fromhysterie hysterie viailovemovies ilovemovies
22:34
0843 666e
Reposted fromhysterie hysterie viailovemovies ilovemovies
22:33
9394 0b39
Reposted fromhysterie hysterie viailovemovies ilovemovies
22:23
2827 416b
Reposted fromklebeknerwow klebeknerwow viairmelin irmelin
22:07
3368 5718 500
Reposted fromnocnatesciowa nocnatesciowa viavigil vigil
21:55
2773 1574 500
Piotr Adamczyk, Pożądanie mieszka w szafie
Reposted fromkatalama katalama viavigil vigil
21:55
2773 1574 500
Piotr Adamczyk, Pożądanie mieszka w szafie
Reposted fromkatalama katalama viavigil vigil
19:22
7349 da46 500
Reposted frommyu myu viairmelin irmelin
15:51
3657 325b 500
Przedwojenny Lwów. 1934.
Reposted frommental-cat mental-cat viairmelin irmelin
15:29
Kaleczą się i dręczą milczeniem i słowami, jakby mieli przed sobą jeszcze jedno życie.
— T. Różewicz
Reposted fromyourtitle yourtitle viairmelin irmelin
15:28
5335 d7a9 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viairmelin irmelin
22:00
3310 002e
Reposted fromfearnopain fearnopain viailovemovies ilovemovies
21:19
 Nie wiem, co mnie bardziej przeraża
Zobaczyć Cię ponownie, czy nie zobaczyć Cię już nigdy.
— Une Rencontre
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viamagnes magnes
21:19
3113 0e21
Reposted frompulperybka pulperybka viamagnes magnes
21:14
Bolało, bo schemat znów się powtórzył. Schemat, który jak sądziłam, zdołam przełamać.
— Jane Green "Prosto z mostu"
16:07
5878 d2cb
16:13
Nie był wcale przystojny, bogaty ani szczególnie błyskotliwy, ale dostrzegła w nim coś, na czym jej zależało. Kobiety często widzą to, czego nikt nie dostrzega.
— Nora Roberts
Reposted byKrowiPlacek KrowiPlacek
15:23
2453 84a0
Reposted fromfearnopain fearnopain viailovemovies ilovemovies
11:26
Milczenie też głos. I także słowa. Tylko słowa, które straciły wiarę w siebie.
— Wiesław Myśliwski
Reposted byMirrrr96NajcudowniejszaIlonka
11:26
2612 e038
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl