Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
16:43
Jedną z najodważniejszych decyzji, jaką kiedykolwiek podejmiesz, będzie odrzucenie wszystkiego, co rani twoje serce i duszę.


— Brigitte Nicole
Reposted fromfreedomlover freedomlover viairmelin irmelin
23:02
3094 8a02 500
Reposted from4777727772 4777727772 viairmelin irmelin
23:02
9106 1915
Reposted frombutterbeer butterbeer viairmelin irmelin
23:01
6941 2624
Reposted frompieprzycto pieprzycto viairmelin irmelin
22:38
9411 5d98
Reposted fromShini Shini viairmelin irmelin
22:38
6840 ce1a 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viairmelin irmelin
22:37
0570 cf85 500
Reposted frommagdenvja magdenvja viairmelin irmelin
22:37
.. spotkali się po to, żeby się kochać przez całe życie. Żeby jednak tak się stało, ktoś z kimś musiał się rozstać, ktoś kogoś musiał zdradzić, zakochać się w kimś innym, a potem uwierzyć, że tym razem stał się prawdziwy cud. Miłość na całe życie.
— Janusz Leon Wiśniewski, Małgorzata Domagalik, '188 dni i nocy'
Reposted fromte-quiero te-quiero viairmelin irmelin
22:37
5608 6c45
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
22:37
1472 5f03 500
Reposted fromsoftboi softboi viairmelin irmelin
17:35
W przyjaźni przyciąga nas podobne. W seksie podnieca obcość. Miłosc jest jednym i drugim. Pragnieniem podobieństwa i róznicy. 
— Manuela Gretkowska
17:35
7294 99de
Uwielbiam robić z Tobą wszystko, cokolwiek by to nie było.
18:18
3773 91a8 500
Reposted from4777727772 4777727772 viairmelin irmelin
18:18
Bo tak naprawdę każdy z nas pragnie tylko jednego: wiedzieć, że jest dla kogoś ważny. Że bez niego czyjeś życie byłoby uboższe.
— Jodi Picoult -Krucha jak lód
Reposted frompieprzycto pieprzycto viairmelin irmelin
18:18
1695 f011 500
Reposted from4777727772 4777727772 viairmelin irmelin
18:00
0842 94cd 500
Reposted from4777727772 4777727772 viairmelin irmelin
17:52
9443 586f
Reposted fromkatalama katalama viairmelin irmelin
17:52
17:51
1058 d00d 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viairmelin irmelin
17:48
2947 d242
Reposted fromEtnigos Etnigos viajointskurwysyn jointskurwysyn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl