Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
20:51
7350 e2e0 500
Reposted fromtfu tfu viakarmacoma karmacoma
20:51
Człowiek nigdy nie pozbędzie się tego, o czym milczy.
— Karel Čapek
20:51
5686 fb17
20:51
2459 9025
yes
Reposted from4777727772 4777727772 viakarmacoma karmacoma
20:38
6617 f46e
13:42
2539 04ef
13:20
Każdy dotyk ma echo.
— Marcin Świetlicki
Reposted frompesy pesy viaegocentricgirl egocentricgirl
12:48
Nikt nie ma obowiązku być wielkim człowiekiem. To już bardzo ładnie, gdy się jest człowiekiem.
— Albert Camus
12:48
2703 001d 500
Reposted fromdivi divi viaegocentricgirl egocentricgirl
12:47
6055 f362
Reposted fromcrosslab crosslab viaegocentricgirl egocentricgirl
12:12
Jest taki rodzaj samotności, wynikający z poczucia niezrozumienia, gdy się wie rzeczy, o których inni nie wiedzą, i nie bardzo jest to komu przekazać, bo w gruncie rzeczy nie bardzo to innych interesuje.
— Ryszard Kapuściński
Reposted fromstercum stercum viaegocentricgirl egocentricgirl
18:03
5281 b346 500
Reposted fromseaweed seaweed viamaybeyou maybeyou
18:02
0114 b773 500

shittowatch:

Kedi (2016)

Reposted fromSaturnine Saturnine viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
17:39
7305 84d5
Reposted fromsarazation sarazation viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
20:59
4046 1caf
Reposted fromxalchemic xalchemic viamaybeyou maybeyou
20:55
5237 452c
20:54
2284 abc4 500
Reposted fromzie zie viakarmacoma karmacoma
21:17
Żeby uleczyć ranę, musisz przestać ją dotykać.
— znalezione
21:16
5214 71be 500
21:16
Pomyśl, jaki świat byłby piękny, gdyby ludzie spotykali się w odpowiednich momentach życia. A nie o parę lat i zdarzeń za późno, za wcześnie. Gdyby mówili to, o czym tak zaciekle milczą. Ile nocy byłoby przespanych, ile serc nie aż tak pustych.
— Olga Wojciechowska
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl