Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
12:44
0591 5822 500
Reposted fromhagis hagis viajointskurwysyn jointskurwysyn
12:44
12:26
1504 acc3 500
Reposted fromtwice twice viajointskurwysyn jointskurwysyn
12:26
7804 4835 500
Alex Howitt
12:25
5004 e636
Reposted fromflesz flesz viajointskurwysyn jointskurwysyn
12:25
Nauczyłem się, że kiedy człowiek jest zakochany to nie odróżnia dobra od zła. 
— "Desperate Housewives"
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn
12:24
Nauczyłem się, że kiedy człowiek jest zakochany to nie odróżnia dobra od zła. 
— "Desperate Housewives"
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn
23:17
8843 a3ee
22:57
8586 e99b 500
Myślałam, że tylko ja tak desperacko zasypiam
Reposted fromnonecares nonecares viajointskurwysyn jointskurwysyn
22:57
1358 35fb
Reposted fromhahaha-no hahaha-no viajointskurwysyn jointskurwysyn
22:54
Sposób w jaki tobie błyszczą się oczy kiedy patrzysz na niego a on się śmieje... tego nie da się opisać. Jakby cała twoja egzystencja zależała od tego uśmiechu. Wpadasz w euforie kiedy on się śmieje.
— P.
22:51
Wyglądasz jak ktoś, kto się o coś zaczepił i nie może się uwolnić.
— Stephen King
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajointskurwysyn jointskurwysyn
22:47
Z tęsknoty można przestać jeść. Można też umyć podłogę w całym domu szczoteczką do zębów. Można wytapetować mieszkanie. Umrzeć można.
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromaggape aggape viacytaty cytaty
20:20
20:20
20:19
Za wrażliwe mam serce i za wielkie wkładam wszędzie uczucia
— Tadeusz Makowski
20:19
2991 d96a 500
rupi kaur - słońce i jej kwiaty
20:18
6226 f5e9
Reposted fromerial erial viaskraweksiebie skraweksiebie
20:03
I on tak szeptał mi to do ucha, a ja ze łzami w oczach zakochiwałam się w nim coraz bardziej. W takich momentach chciałam być dla niego wszystkim.
— Janusz Leon Wiśniewski, ZESPOŁY NAPIĘĆ
17:22
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl