Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
21:23
21:21
9868 588a 500
Reposted fromsarkastyczna sarkastyczna viairmelin irmelin
21:19
4728 5464 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
18:56
0314 3b1d 500
Reposted fromseaweed seaweed viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
18:55
Nikt nie ma obowiązku być wielkim człowiekiem. To już bardzo ładnie, gdy się jest człowiekiem.
— Albert Camus
Reposted fromczesciczolem czesciczolem viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
18:53

ysvoice: Fiat 500 on the street of Trastevere, Rome

18:52

— Myślałam, że mężczyźni przyjaźnią się z kobietami, wobec których nie mają innych planów.

Wziął mnie za rękę i dłuższą chwilę przyglądał się mojej dłoni. Zwróciłam uwagę, że jego palce są znacznie dłuższe niż moje, a przy tym smukłe i silne. Nie zdziwiłabym się, gdyby kiedyś mi się przyznał, że grał na pianinie.

— Mężczyźni przyjaźnią się z kobietami, za którymi szaleją, a wiedzą, że nic więcej nie może z tego być.

Uścisnął lekko moją dłoń.

— Elżbieta Rodzeń - "Przyciąganie"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viairmelin irmelin
18:34
3213 6049
Reposted frommrcake47 mrcake47 viairmelin irmelin
18:34
1781 d2a9
Reposted frominto-black into-black viairmelin irmelin
18:34
I’m not used to being loved. I wouldn’t know what to do.
— F. Scott Fitzgerald, More Than Just A House (via 5weetsorrow)
18:33
3681 e3b5 500
n_ights
Reposted fromPoranny Poranny viajointskurwysyn jointskurwysyn
18:32
4093 f347 500
18:32
18:30
Na peronie uśmiech znikł, odwróciłeś się wolno,
nie wolno tak rozkochiwać, aby potem sobie iść.
Nie wolno, nie wolno tak.
— Power of Trinity.
18:17
2391 6f35 500

design-jones:

kayedance:

This photo fascinates me because it expresses a dynamic that you don’t often see between men and women, with a man taking on the adoring role and the woman drinking it all in.

I will always reblog this because all I want in my life is to have a husband with whom I can share my life like this.

Always reblog. Beautiful.

18:15
3752 c245 500
Reposted fromGIFer GIFer viairmelin irmelin
18:15
3172 7b76 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
18:10
6763 f5eb 500
Reposted fromzciach zciach viajointskurwysyn jointskurwysyn
18:08

wierzę w rozmowy dusz
których ty nie słyszysz

i kiedy nic nie mówię
i kiedy cię nie widzę

wcale nie znaczy
że mnie nie ma z tobą

— "Winem pisane"
18:08
1354 8755
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl