Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
17:49
Jest takie spojrzenie, którym patrzymy tylko na jedną osobę.
17:47
17:47
9668 a8fc 500
Reposted fromoll oll viairmelin irmelin
17:45
Zaciskam z całej siły wszystko, co można zacisnąć w środku siebie, aby się znowu nie rozryczeć.
— J. Żulczyk
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viairmelin irmelin
17:44
3236 ec9c
Reposted fromkarmacoma karmacoma
17:37
17:37
7356 4e67
Reposted fromlostinspace lostinspace viairmelin irmelin
17:36
1999 b74a 500
17:35
3003 142d 500
17:35
17:32
8130 fb8d
18:26
Chciałabym znowu mieć Cię przy sobie
— nevermind
Reposted fromnevermind336 nevermind336 viacytaty cytaty
19:19
1058 d00d 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viakarmacoma karmacoma
19:17
4104 2000
Reposted fromrazemosobno razemosobno viakarmacoma karmacoma
19:17
5213 aab9 500
12:56

Lubiła prowokować intelektualnie. Od tego się zaczęło. Od słownych gier. Aluzyjek przemycanych zgrabnie w wypowiedziach. Lubię ten rodzaj igrania, to dotykanie siebie przez słowa.


— autor nieznany
Reposted frommaddaleinee maddaleinee viacytaty cytaty
12:56

Potrafię przyznać się do błędu, przeprosić i wiele wybaczyć. Niezwykle cierpliwy ze mnie człowiek i myślę, że moje granice tolerancji dla ludzkich zachowań sięgają bardzo daleko. Taki już ze mnie typ. Ugodowy. Czasami jednak zdarzy się - chociaż niezwykle rzadko - że ktoś uprze się na tyle, że te granice przekroczy. (...) Wtedy już nikogo nie przepraszam, jedynie samą siebie, że wcześniej byłam tak grzeczna, nazbyt wyrozumiała w stosunku do innych i zbyt mało honorowa w stosunku do siebie.

— Aleksandra Steć
Reposted frommaddaleinee maddaleinee viacytaty cytaty
12:56
12:55

Im więcej się ma do powiedzenia, tym więcej się chyba milczy.
— Hłasko
Reposted fromsafeway safeway viakarmacoma karmacoma
12:53
"Im dłużej byliśmy razem, tym bardziej, zdaje się, lubiła dotykać mnie i być dotykana. Niekoniecznie w sposób erotyczny - chodziło jej po prostu o kontakt, Małe elektryczne połączenie na sekundę lub dwie, żeby to drugie wiedziało, że się jest. Ja też to lubiłem. ” 

— Jonathan Carroll - Kraina Chichów!
Reposted fromlillaamyy lillaamyy viakarmacoma karmacoma
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl