Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
13:25
13:22
"Szukamy ciepła nawet w kubku z gorącą herbatą, w zaparowanych oknach, bo tak bardzo tęsknimy za ciepłą duszą...” ”
— Tadeusz Różewicz
13:19
7845 d506
Reposted frommaruuda maruuda viajointskurwysyn jointskurwysyn
19:32
3105 7ab8
21:56

Zawsze, gdy na mnie spojrzysz,
Wiedz :
Że jestem smutny   n i e   d l a t e g o
(Dlaczegokolwiek,
O czym pomyśleć możesz),
Ale dla czegoś innego,
Dalekiego
Czym ty się nigdy nie trwożysz.

Umrę ci kiedyś.
Oczy mi zamkniesz.
I wtedy - swoje
Smutne, zdziwione,
Bardzo otworzysz. 

— Julian Tuwim
21:40
4141 a950 500
21:38
Audrey Hepburn on the terrace of the Hotel Hassler, in Rome, with the telegram announcing her best-actress award, for The Nun’s Story, from the New York Film Critics Circle, 1960.
21:36
8356 eb3b 500

xkill-you-bitchx:

Ukradzione, ale piękne

20:17
7549 8a03 500
always
Reposted fromniee niee viacytaty cytaty
20:15
7959 d397
Reposted fromForePlay ForePlay viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
09:46
W ogóle niech mi będzie wolno poradzić pani, Małgorzato, niech się pani nigdy niczego nie boi. To rozsądne.
— Michaił Bułhakow – Mistrz i Małgorzata
09:39
Reposted fromciarka ciarka viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
20:28
16:29
7812 f21a 500
Reposted fromznikajac znikajac viamadlenaa madlenaa
16:17
3171 8509
florence!
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viamadlenaa madlenaa
13:49
4232 5edf
Reposted bydelicateesooles
13:01
6202 6e51
Reposted fromiminlove iminlove viadelicatee delicatee
12:27
500 dni miłości (500 days of summer)
20:41
5848 97e6
Reposted fromnyaako nyaako viaegocentricgirl egocentricgirl
21:39
4440 9af6 500
Reposted fromMcHarvey McHarvey viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl