Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
18:18
Bo tak naprawdę każdy z nas pragnie tylko jednego: wiedzieć, że jest dla kogoś ważny. Że bez niego czyjeś życie byłoby uboższe.
— Jodi Picoult -Krucha jak lód
Reposted frompieprzycto pieprzycto viairmelin irmelin
18:18
1695 f011 500
Reposted from4777727772 4777727772 viairmelin irmelin
18:00
0842 94cd 500
Reposted from4777727772 4777727772 viairmelin irmelin
17:52
9443 586f
Reposted fromkatalama katalama viairmelin irmelin
17:52
17:51
1058 d00d 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viairmelin irmelin
17:48
2947 d242
Reposted fromEtnigos Etnigos viajointskurwysyn jointskurwysyn
17:48
17:48
1843 7494 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viajointskurwysyn jointskurwysyn
17:47
17:47
Wszystko można odłożyć na później, ale kochać trzeba teraz.
— Piotr Adamczyk
17:45
3223 3f38 500
Reposted from4777727772 4777727772 viairmelin irmelin
17:45
2999 13b9
Reposted from4777727772 4777727772 viairmelin irmelin
17:44
4713 9501
Reposted fromsexygoodies sexygoodies viairmelin irmelin
17:49
Jest takie spojrzenie, którym patrzymy tylko na jedną osobę.
17:47
17:47
9668 a8fc 500
Reposted fromoll oll viairmelin irmelin
17:45
Zaciskam z całej siły wszystko, co można zacisnąć w środku siebie, aby się znowu nie rozryczeć.
— J. Żulczyk
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viairmelin irmelin
17:44
3236 ec9c
Reposted fromkarmacoma karmacoma
17:37
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl